Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Skyddsum

Skyddsrum får användas till nästan vad som helst: förråd, klubblokal etc. men måste kunna göras om till skyddsrum igen inom 24 timmar om regeringen skulle besluta om beredskapslarm.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att underhålla skyddsrum och den utrustning som i vissa fall hör till skyddsrummet.

Vart tionde år ska alla skyddsrum besiktigas och för detta ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som också registerhåller alla skyddsrum. Om utrymmet är gammalt, över 50 år, kan fastighetsägaren ansöka till myndigheten om att rummet inte längre ska vara klassat som skyddsrum. Om ansökan beviljas försvinner alla krav som dittills gällt. Med hänsyn till dagens hotbild byggs för närvarande inga nya skyddsrum.

För dig som vill veta mer om skyddsrum, besök gärna MSB´s hemsida msb.se.