Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Nyheter

Kristinehamns kommun har beviljats med drygt 2,5 mkr som stöd till ”Innovation Vattenkraft 2.0”.

Vid möte med Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige den 16 juni beviljades Kristinehamns kommun stöd till ”Innovation Vattenkraft 2.0” med 2 512 987 kr.

Övriga medfinasiärer i projektet  är Region Värmland, Filipstads kommun och Säffle kommun, Arvika Kraft AB, Karlskoga Vattenkraft AB, Rainpower Kristinehamn AB och Kristinehamn Turbin AB.

Projektets totala budget är drygt 6 Mkr över 3 år.

För mer information kontakta projektledare Dan Thörewik, tel: 0550-85815

 

Kommunala aktivitetsansvaret i Kristinehamn

Om du är mellan 16-19 år och varken arbetar eller studerar eller har avslutat ett gymnasieprogram utan gymnasieexamen tillhör du det Kommunala aktivitetsansvaret. I Kristinehamns kommun delas ansvaret mellan skolförvaltning och socialförvaltningen (arbetsmarknadsenheten) och arbetet utförs inom ramen för Värmlands framtids delprojekt i Kristinehamn.

Värmlands framtid är ett länsövergripande projekt som med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) kraftsamlar länets alla kommuner för att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga.

Från mitten av juni finns vårt nya kontor på Presterudsgymnasiet men vi har mötesplatser och verksamheter på flera olika platser inom Kristinehamn.

Kontakt

Om du har frågor och funderingar, tveka inte att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Fram till mitten av juni finns vi på Gustavsbergsgatan 25B, 68140 Kristinehamn. Från mitten av juni finns vi på Presterudsvägen 10, 68154 Kristinehamn.

 

Urvalet klart om Leaderområden

Publicerad 2015-04-23 11:25

Nu har Jordbruksverket gjort sitt urval gällande vilka leaderområden som ska beviljas medel för fortsatt verksamhet. Leader Värmlands BergsLAG, där Kristinehamns kommun ingår, är tyvärr inte ett av de utvalda områdena. Dock är inte det allra sista ordet sagt och vi arbetar med lite olika förslag och alternativ för någon form av fortsättning.

 

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi och kommer överens om prioriterade insatser under kommande programperiod.

Kvaliteten på alla strategierna har bedömts av urvalskommittén enligt de kriterier Jordbruksverket fastställt. Urvalskommittén har rangordnat strategierna, var fond för sig. Ambitionen har varit att täcka så mycket som möjligt av Sverige och Jordbruksverket har prioriterat de områden där det finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att skapa utveckling.

Leader Värmlands BergsLAG, där Kristinehamns kommun ingår, är tyvärr inte ett av de utvalda områdena. Men vi arbetar vidare och hoppas hitta andra lösningar.

Du kan läsa mer om urvalet på Jordbruksverkets hemsida.

Ny Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

2015-04-07 antog kommunstyrelsen "Handlingsplan för EU- och internationellt arbete i Kristinehamns kommun".  Målet med handlingsplanen är att:

• öka medverkan i EU-projekt kopplade till verksamhet och budgetprocess
• tydliggöra kommunens interna styrning och ansvarsfördelning gällande EU- och internationellt arbete
• tydliggöra kopplingar mellan mål och strategier på lokal, regional och europeisk nivå
• öka kunskap, utveckla metoder och öka medvetenheten om EU
Kristinehamns kommuns förhållningssätt till EU och internationellt samarbete skall vara att det uppmuntrar till:
• internationell delaktighet och medvetenhet
• kreativitet och nytänkande
• vidgad kompetens
• ökade utvecklingsmöjligheter
• ökad måluppfyllelse

Generellt för kommunens EU och internationella arbete är att det ska främja befintlig verksamhetsutveckling, ha stark koppling till politiska mål och ses som en resurs för att möta de utmaningar kommunen står inför.
Handlingsplan för EU- och internationellt arbete hittar du under Mål & styrdokument och Plan.

För mer information kontakta EU-samordnare Åsa Askerskär
asa.askerskar@kristinehamns.se
Tel: 0550-882 29

Ny hemsida - EU nära dig

Nyligen lanserades en ny svensk hemsida för strukturfonderna, EU nära dig.

Undrar du hur EU:s budget kommer till nytta i din region? Vad görs för att öka tillväxten? Hur ska man få unga i arbete och skapa hållbar utveckling? EU:s medlemsländer samarbetar sedan flera år för att bidra till en smart och hållbar tillväxt för alla.

Med stöd från EU:s budget kan du och andra till exempel få en omskolningskurs för arbete eller företagsstöd. EU arbetar också med att främja grönt jordbruk och innovation.

På hemsidan EU - nära dig hittar du information om projekt som delfinansierats av EU. Vi hoppas att informationen ska öka kunskapen om vad EU:s budget används till i Sverige och där du bor.

Sidan är under uppbyggnad och kompletteras successivt med nya projekt, med särskilt fokus på den nya programperioden 2014-2020.
 

 

Det är mycket på gång inom EU just nu

Just nu befinner vi oss mellan två programperioder när det gäller att söka EU-medel. Du kan läsa mer om detta under menyn ”EU-länkar” där vi har samlat en mängd länkar till olika myndigheters och organisationers hemsidor.

Om du är nyfiken på vad som händer mer inom EU kan du ladda ner och läsa skriften ”På gång inom EU” .