Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Nya ordningsföreskrifter för Kristinehamns kommun

Den 5 maj mottog Kristinehamns kommun Länsstyrelsens beslut där de skriver att de inte har något att erinra mot de nya ordningsföreskrifter som tagits fram.

Kristinehamns kommuns lokala ordningsföreskrifter är grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas.


Ni finner alla dokument som rör de nya ordningsföreskrifterna under länken  http://www.kristinehamn.se/kommun-politik/lokala-bestammelser

 

 

 

Alla nyheter - Kommun & politik