Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Lokala bestämmelser

Ordningsföreskrifter

Kristinehamns kommuns lokala ordningsföreskrifter är grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. I vissa kommuner kallas ordningsföreskrifterna ordningsstadga.

I ordningsföreskrifterna finns information om exempelvis lastning av varor, schaktning och grävning, hantering av contrainrar, affischering och mycket mer. Förtäring av alkohol, insamling av pengar och ambulerande försäljning är exempel på områden som tas upp i de lokala ordningsföreskrifterna.

Kristinehamns kommuns lokala ordningsföreskrifter

Bilagor och kartor:

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

 

Lokala föreskrifter för att skydda människors fysiska hälsa och miljön

I dessa föreskrifter (våra tidigare hälsoskyddsföreskrifter) finns bland annat regler kring tomgångskörning, anläggande av avlopp samt djurhållning inom detaljplanelagt område.

Föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2015 (fastställda av KF 2014-11-27 § 120).

Lokala föreskrifter för att skydda människors fysiska hälsa och miljön