Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Landsbygdsdialog

Under de senaste 5 åren har tjänstemän från kommunen jobbat med landsbygdsmöten för att utveckla Kristinehamns kommun.

Syftet med dessa möten (som hållits runt om i kommunen) har varit att få till stånd en dialog om landsbygdens utveckling.

De synpunkter som inkommit har analyserats och sorteras in i kommunens ordinarie verksamheter och pågående uppdrag. Vissa projekt har genomförts, en del är påbörjade och en del projekt är under planering.

Läs mer om 2016 års träffar och om tidigare material från 2015 års träffar här