Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Krisberedskap & säkerhet

Det är viktigt att du som bor eller arbetar i Kristinehamns kommun känner dig trygg och säker. För att möjliggöra detta samarbetar vi regelbundet med en rad aktörer som till exempel polisen och räddningstjänsten i Kristinehamn.

Räddningstjänsten arbetar förebyggande för att minska antalet olyckor och i det skadeavhjälpande skedet för att begränsa följderna av de som inträffar. Inom de kommunala förvaltningarna finns resurser att tillgå för att hjälpa de som drabbas i krissituationer och vid extraordinära händelser.

Krisberedskap och säkerhetsarbetet kan beskrivas inom följande områden:

  • Brottsförebyggande arbete

  • Skydd mot olyckor

  • Krishantering