Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunfullmäktige på årlig resa

Under torsdagen var det dags för Kommunfullmäktiges årliga resa. Solen sken över politiker och tjänstemän som samlats för att med buss ta sig runt i kommunen och besöka olika verksamheter.

Det första stoppet var på Vita Husets förskola och Björneborgs skola. Rektor Emil Östensson och förskolechef Marie Skoog tog emot och berättade om den utökning och satsning som skett de senaste åren på grund av hög inflyttning i Björneborg.


Rektor Emil Östensson visar upp Björneborgs skolas lokaler

 
En kompisgunga på skolgården    


Marie Skoog, förskolechef framför Vita Husets förskola

Bussen gick sedan vidare till det nyetablerade företaget re:newcell som har sin verksamhet på Akzo Nobels område. VD Mattias Jonsson och platschef Michael Tärnström presenterade företagets idé som går ut på att återvinna bomull till textilindustrin. Anläggningen är unik i sitt slag och man valde Kristinehamn pga infrastrukturen och för att det här finns rejäla Värmlänningar med god kompetens att bygga och driva fabrik.


VD Mattias Jonsson och platschef Michael Tärnström
informerar intresserade politiker och tjänstemän

På Akzo Nobel blev det sedan lunchpaus och en information om verksamheten. Produktionschef Mattias Nevrell berättade bland annat om produktionens enorma säkerhetstänk och om de produkter som tillverkas där.

Eftermiddagen inleddes med ytterligare ett företagsbesök. Finska Finnfoam tog emot och Fredrik Alvarsson, CEO, berättade om företaget som är ett familjeföretag med säte i finska Salo som tillverkar isolering. Antalet anställda i Kristinehamn kommer att uppgå till ca 20 personer, 5 på kontoret och 15 i produktion med 4 skiftlag. I oktober-november räknar man med att kunna leverera isolering tillverkat i Kristinehamn.


Fredrik Alvarsson, CEO, Finnfoam


Madelen Richardsson, Lars Nilsson, Ingrid-Märta Grönlie,
Anders Dahlén och Anne-Marie Wallouch framför Finnfoams lokaler


Glada politiker poserar framför bussen

Sista stoppet var kommunens Infocenter som ligger på Spelmansgatan och har öppet dagligen för drop-in-besök av nyanlända och inflyttade som behöver hjälp med diverse saker. Karin Eriksson som är enhetschef på Integrationsenheten berättar att behovet varit stort för en plats som de kallar ”en-väg-in” och att det var därför de i samarbete med Arbetsförmedlingen startade Infocenter. Först som ett projekt men numera som en ordinarie verksamhet.


Kristian Reenaas, Karin Eriksson och Karolin Hansson
informerar om kommunens Infocenter

Alla nyheter - Kommun & politik