Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunfullmäktige 20 juni

Kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni startar kl 16:00.

Som brukligt på juni-sammanträdet kommer fullmäktige att behandla förslag till budget för Kristinehamns kommun för 2018 och plan för 2019-2020.

Fler ärenden på fullmäktiges dagordning är bland annat övergripande mål för kommunen för 2018, två motioner, yttrande avseende bildande av Regionkommun Värmland samt två ärenden om borgen.

Dagordning samt handlingar hittar du här.

Sammanträdet kan du följa på plats i Hörsalen, Kristinehamns Conference Center eller via webbsändningen.

 

Alla nyheter - Kommun & politik