Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hur du läser av din vattenmätare

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år. Utifrån avläsningen beräknas en årsförbrukning som ligger till grund för mellanliggande debiteringar av vattenförbrukningen. Läs här nedan hur du läser av din vattenmätare beroende på vilken sorts mätare du har:

Vattenmätare 1

Om du har en vattenmätare av denna typ skriver du in de siffror som syns i räkneverket. Denna står på 451 m3.

Vattenmätare

Räkneverket i mätaren visar ställningen i antalet kubikmeter.

De små visarna, visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter.
Dessa ska inte ingå i det avlästa värdet.
Kugghjulet snurrar alltid när vattnet används.

 

Vattenmätare 2 

Om du har en vattenmätare typ 2 läser du av de svarta siffrorna i räkneverket. De röda siffrorna är decimaler och skall ej ingå i det avlästa värdet. Denna står på 0 m3.

Vattenmätare
Kugghjulet snurrar alltid när vattnet används.
 

Problem med att läsa av mätarställning?

Om du har problem med att läsa in din mätarställning, kontakta kommunen på nummer 0550-881 09.