Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Du avgör - ta ställning mot sexköp

På Sveriges biografer visas just nu kampanjen Du Avgör!, som syftar till att uppmärksamma och förhindra köp av sexuella tjänster. En del av kampanjen är filmen Du avgör! Se den här!                                        

 

 

 

Se filmen (#duavgör)

– Vi vet att utan efterfrågan på sexuella tjänster skulle vi inte ha någon prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Med kampanjen riktar vi ljuset mot den som bär det yttersta ansvaret – sexköparen, säger Anna Ekstedt, tillförordnad nationell samordnare mot prostitution och människohandel.

 

 

Alla nyheter - Kommun & politik