Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Dialogmöte om centrumutveckling

Lördagen den 15 september 2012 bjöd kommunen och det lokala näringslivet tillsammans in på ett dialogmöte på temat Kristinehamns centrum. 200-300 personer minglade runt och tyckte till om centrum, och åsikterna har nu sammanställts i fyra dokument, som du kan ladda ner här på kristinehamn.se

Ladda ner...

Sammanställningen av synpunkter från centrummötet

Bild över hur centrum upplevs, bland annat sett till trygghet, attraktivitet mm

Bild över idéer om Svinvallens framtid

Bild över idéer om torgens framtid

Vad händer med synpunkterna?

Idéerna vid dialogmötet kommer att tas med i arbetet när vi under hösten 2012 ska arbeta fram en handlingsplan för centrumutveckling. Planen kommer även att innehålla förslag från näringsliv, handel, fastighetsägare och kommunen. Mer information kommer att återfinnas här på kristinehamn.se när planen är på gång.

Med ”centrum” menas i detta sammahang inte bara Kungsgatans gågata och de närmaste gatorna, utan också hela vägen bort till handelsområdena vid Broängen och gästhamnen. Här räknas också Svinvallen in, det vill säga platsen där Broängsbadet tidigare låg.

Fotnot: Projektet med att utveckla centrum är en del i det större projektet Attraktivare Kristinehamn.