Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Bra ekonomiskt resultat för 2016

Nu är Kristinehamns kommuns bokslut för 2016 klart.

Kristinehamns kommun gör ett mycket bra ekonomiskt resultat för 2016. Överskottet är på 59,8 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är till största del engångspengar kommunen fått från staten på grund av det stora antal flyktingar vi tagit emot.

När kommunen får engångspengar i form av statsbidrag får de endast användas det året man får pengarna. Detta kan upplevas som orättvist när vi samtidigt vet att kommunen de kommande åren måste minska sina kostnader för att ha en budget i balans.

Det kommunen har gjort med stora delar av engångsbidraget är att amortera på våra lån och lösa in en stor del av pensionskostnaderna som vi annars skulle haft de kommande åren. Vi har också investerat i vägar, skolor, förskolor och nya vattenledningar för 136 miljoner kronor under 2016!

Personalen har bidragit till en mycket bra verksamhet och vi kan se att många av kommunfullmäktiges övergripande mål har uppfyllts; försörjningsstödet har minskat, vi har fått flera besöksmål och nya företagsetableringar. Utmaningarna har varit att rekrytera extra personal till verksamheter som haft stora volymökningar, bland annat förskollärare och socialsekreterare.

Befolkningen fortsätter att öka under 2016 och det är positivt att flera vill bosätta sig här. Det är en utmaning för kommunen att hinna med att anpassa verksamheterna efter den ökade efterfrågan.

Alla nyheter - Kommun & politik