Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Avgifter och taxor

Varje år görs en sammanställning av alla förvaltningars avgifter och taxor i Kristinehamns kommun. För att se kompletta taxor kontakta respektive förvaltning.

Taxebilagan beslutas av kommunfullmäktige på dess decembersammanträde.

Ny taxebilaga kommer inom kort.