Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Årsredovisning 2016 visar historiskt bra resultat

Kommunens ekonomi är fortsatt bra och vi har under flera år haft bättre resultat än budgeterat.

Under 2016 gör samtliga nämnder plusresultat och det är bra och skapar förutsättningar för de satsningar som måste göras, det handlar både om nya investeringar och bland annat satsningar för att täcka volymökningar inom socialtjänst och skola.
Kommunkoncernens resultat är precis som befolkningsökningen historiskt bra även om
en stor del av resultatet utgörs av statsbidrag i form av engångspengar.

Läs hela årsredovisningen här!

De senaste årets årsredovisningar finns här

Positiva utmaningar
Visst är det bra att vår befolkning ökar, det ger oss mer skatteintäkter och det är bra för  vårt lokala näringsliv exempelvis handeln. Men det innebär också stora utmaningar i form av investeringar och ökade driftkostnader och det känns ändå som att det här är positiva  utmaningar och betydligt bättre än att behöva skära ned och minska verksamheter på grund av befolkningsminskningar.

Tre nya förskolor
Skolan är den verksamhet där befolkningsökningen märks tydligast, sedan 2012 har antalet barn i grundskolan ökat med 300 och samma ökning har skett inom barnomsorgen. Det har gjort att det börjar bli trångt i våra grundskolor och vi har också tvingats till att ta beslut om tre nya förskolor. Sedan tidigare har vi tagit beslut om renovering och nybyggnation när det gäller våra grundskolor. Gymnasieskolan där elevantalet tidigare minskat har haft en kraftig ökning av antalet sökanden till de olika programmen och framförallt är det vid de praktiska programmen som sökbilden har förbättrats inför hösten 2017.

Kan tala om bostadsbrist
För första gången på länge kan vi också börja tala om bostadsbrist i kommunen och det ställer krav på fler lägenheter i flerfamiljshus och ökade möjligheter att bygga villor,  glädjande är att privata aktörer börjat visa intresse för att bygga bostäder.
En ökande befolkning ställer också krav på förbättrade fritidsmöjligheter. Därför har vi bland annat invigt nya vandringsleder och tagit beslut om att göra en översyn av idrottshallar och anläggningar.

Det som varit positivt under året är bland annat:

•  Kraftig befolkningsökning och även ökning på landsbygden
•  Förbättrat handelsindex, vilket innebär att vår egen handel blir starkare.
•  Ökat antal besök till kommunen och turism
•  Ökat nyföretagande
•  Nya företagsetableringar, bland annat Hennes & Mauritz, Motala verkstad och Finnfoam
•  Topp 25 i logistikranking
•  Mätningar visar att det går bra för våra företag
•  Kommunen och Gustafsvik uppmärksammades genom ” Sommar med Ernst”
•  Minskad ungdomsarbetslöshet
•  Nya hyreslägenheter vid Mariebergsområdet och dessutom byggs och planeras nya bostäder vid Sannakajen. Även vid Presterud planeras nya bostäder

 

Alla nyheter - Kommun & politik

 • mån, 2017-12-11

  Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året äger rum tisdag den 19 december.

 • tors, 2017-12-07

  Kristinehamns kommun och Värmlandstrafik har gjort en utökning av trafiken på linje 503 mellan Kristinehamn och Björneborg.

 • tors, 2017-11-16

   

  Kommunen samordnar tillsammans med frivilliga ur civilsamhället för att ha en mötesplats för ungdomar under helgerna på Södra Torget från och med den 24 november till den 16 december. Kommunen ansvarar för att pumphuset (det gula runda huset på södra torget) bemannas tillsammans med grill där ideella nattvandrare kommer grilla och bjuda på kaffe.

 • tis, 2017-09-19

  Idag, tisdagen den 19 september, meddelade kommunalråd Louise Hamilton (MP) att hon går i pension från och med den 1 november 2017.

 • mån, 2017-08-28

  Under lördagsförmiddagen den 26 augusti utnämndes Kristinehamns kommuns nya ambassadör. "Hur en mindre stad blir attraktiv för företag är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat", säger Industrivärdens VD Helena Stjernholm.