Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Unga som gamla firar Visnums-Kilsdagen/Nationaldagen i gröngräset.
Visnums-Kilsdagen firas alltidd samtidigt som Nationaldagen och besökare i alla åldrar strömmar till.
Visnums-Kilsdagen firas alltidd samtidigt som Nationaldagen och besökare i alla åldrar strömmar till.
Ett vackert kyrkofönster sett innifrån och ut i den gröna sommaren.
I våra kyrkor finns gemenskap, stillhet och lugn för den som önskar. Gudstjänster och konserter är en del av aktiviteterna.
I våra kyrkor finns gemenskap, stillhet och lugn för den som önskar. Gudstjänster och konserter är en del av aktiviteterna.
En blå traktor som förbereder jorden och sätter frön.
Vårbruk i trakten. Lantbruken bedrivs modernt och aktivt.
Vårbruk i trakten. Lantbruken bedrivs modernt och aktivt.
Fiske vid stranden och med solnedgång.
Ljumma sommarkvällar är som gjorda för bad och fiske.
Ljumma sommarkvällar är som gjorda för bad och fiske.

Visnum & Visnums-Kil

Utmed Vänerns strand i kommunens södra del ligger Visnum och Visnums-Kil med sträckning från Kolstrandsviken över Medhamnslandet till Revsand.
Visnum består av en öppen flack dalbygd längs ån Visman. I omgivningen finns spridd bebyggelse i omgivande skogsmarker och vid Vänern samt tätortsbebyggelse i Björneborg, Bäckhammar och Nybble.

Samtliga både permanent- och sommarboende har stöd av Grannsamverkan, som bedriver åretrunt och dygnetrunt observationer med ett stort antal frivilliga medlemmar. Områdets grannsamverkan har ett gott renommé med stort kontaktnät, som röner uppskattning från både försäkringsbolag och polis.

Bokbussen trafikerar hela området. Turlistor finns hos biblioteket.

Visnum

Visnum består av en öppen flack dalbygd längs ån Visman, spridd bebyggelse i omgivande skogsmarker och vid Vänern samt tätortsbebyggelse i Björneborg, Bäckhammar och Nybble. Orten Nybble var tidigare administrativt centrum för Visnums kommun, som upplöstes 1971 och till största delen införlivades med Kristinehamns kommun.

I Visnum finns också Värmlands Säby, en gård som är omnämnd redan 1216, då ägd av Riseberga kloster. Den nuvarande huvudbyggnaden av sten byggde 1772-74 ovanpå en äldre källarvåning, och de båda envåningsflyglarna är ett tiotal år äldre. En stor del av huvudbyggnadens inredning är välbevarad från 1700-talets slut. I herrgårdsparken planterades 1979 en äggformad labyrint föreställande Edens lustgård. Värmlands Säby är sedan 1970 byggnadsminne.

Visnums-Kil

Visnums-Kil består av en flack halvö i Vänern med spridda odlingsbygder, unik flora och fauna i skärgården, dessutom finns härliga badplatser. Flera naturreservat från Inre Kilsviken, Linsön, Prästön, Nötön, Arskagen till Dyrön. Varje område representerar olika och unika växt- och fågellokaler.

De anrika och stora gårdarna – Nynäs, Kilsby, Hygn och Ed - har inriktat sin produktion inom olika specialiteter.  Kött- och livdjursuppfödning inom nöt och får, hjortuppfödning med slakteri och försäljning samt stuteri.

Inom området finns Baggerudsanläggningen med trollingramp, camping och badplats. Visnums-Kils kyrka från 1754 ligger vackert inbäddad i odlingslandskapet. En av kommunens äldsta skolbyggnader från 1840 ligger i Kärr och är allmän samlingslokal. Fastigheten ägs och förvaltas av Visnums & Visnums-Kils hembygdsförening.

Hult & Vike

Hult och Vike är en fortsättning på det flacka odlingslandskapet utefter Vänerns strand. Mellan Brattsand och Revsand finns förutom stora sommarstugeområden även badplatser och campingplatser.

Hults hamn var historiskt ämnad att bli en stor utskeppningshamn för järnmalm, spannmål och virke samt båtbyggeri, om de i omgivningarna residerande brukspatronerna under 1700- och 1800-talen haft en bättre ekonomisk struktur i sina planer för Hult med omnejd. Idag finns knappt synliga rester av de storslagna byggnaderna.
 
Numera finns campingplats och SMU:s sommarhem i närheten av Hults hamn. Jordbruk och skogsbruk omramar den genuint pittoreska bymiljön i Vike.

Två gårdar utrustade med robotar för mjölkproduktion finns inom området, köttdjurs-uppfödare med slakteri och försäljning, trädgårds- och skogsentreprenörer, bokförlag, byggfirmor m fl bedriver sin verksamhet här.

Revsand har camping och badplats med sanddyner och -strand.