Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vintermata småfåglarna med eftertanke

Nu är vintern här och vi vill självklart gärna ta hand om bland annat våra övervintrade småfåglar. När du, om du vill, matar fåglarna behöver du ordna matningen på fågelbord eller hängande matare. Detta för att hindra stora fåglar, möss, råttor och andra skadedjur från att komma åt maten.

Att mata direkt på marken eller lägga ut bröd och andra matrester är inte lämpligt eftersom det kan locka till sig oönskade råttor, möss och andra skadedjur.

Fastighetsägaransvar
Det är du som fastighetsägare som har det yttersta ansvaret för att fågelmatningen inte orsakar olägenhet och störningar i omgivningen.

Alla nyheter - Boende & miljö

 • tis, 2018-01-23

  Under gårdagskvällen upptäcktes en vattenläcka på Häggvägen. Boende är informerade och vi kommer under dagen att fortsätta arbetet med att laga läckan.

  Vid frågor kontakta Kund- Marknad på telefon 0550-881 09

 • tis, 2018-01-23

  Vattenläckan på Häggvägen är lagad.
  Vattnet är nu tillbaka hos berörda abonnenter. Vi kommer fortsätta en stund under dagen med återfyllning och återställning.

  När vattnet släpps på igen.
  Låt vattnet rinna i din kran några minuter. Om det är missfärgatlåt vattnet rinna tills det är helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, utan består av rostutfällningar.


  Vid frågor kontakta Kund- Marknad på telefon 0550-881 09.

 • mån, 2018-01-08

  Kommunens förslag till ny översiktsplan finns nu ute för samråd fram till 28/2 2018. Kommunen bjuder in till möten med fokus på samrådsförslaget till ny kommunomfattande översiktsplan. 

 • tis, 2018-01-02

  Vi fortsätter att gallra skogen som ligger mellan E18 och Strandmossen på båda sidor av vägen upp till Strandmossen.

 • tors, 2017-12-28

  Från och med 1 januari 2018 tar kommunen betalt för prövning av ansökan om dispens enligt kommunens renhållningsföreskrifter gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

 • tors, 2017-12-21
 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.