Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vindkraft, teamtiskt tillägg till översiktsplanen

2008-06-17 antogs kommunfullmäktige det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft, kallad vindkraftsplanen.

I vindkraftsplanen pekas ett antal områden inom kommunen ut som lämpliga för vindkraftsetablering. Totalt omfattar de utpekade områdena ca 36 kvadratkilometer mark.

Vindkraftsplanen kan laddas ner från denna länk