Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vilka avfall kan lämnas på Strandmossen?

Brännbart avfall

 

Avfallsgrupper som tas emot på Strandmossen

           

Klicka på aktuell grupp för mer information.

Asbesthaltigt avfall  (karakteriseras)

Avgiftsfria schaktmassor  (karakteriseras)

Avgiftsbelagda schaktmassor  (karakteriseras)

Brännbart avfall

Däck

Elektriska och elektroniska produkter 

Ensilageplast och liknande kan inte lämnas på ÅVC.
Kontakta Svensk ensilageplast retur AB. Länken öppnas i nytt fönster 

Farligt avfall

Förpackningsavfall

Gips

Hela fönster och dörrar

Ljuskällor

Metallskrot

Möbler med metallfjädrar

Park- och trädgårdsavfall

Planglas och spegelglas

Porslin, lergods och stengods

Restavfall (karakteriseras) Ett projekt pågår för att minska kategorni restavfall. Målet är att allt avfall som lämnas ska vara sorterat för återvinning, energiutvinning eller annat omhändertagande 

Träavfall

Avfall som ska deponeras ska alltid vara karakteriserat, innehållsdeklarerat, av avfallslämnaren. Från länken till höger, blanketter för avfall & återvinning, kan du hämta en blankett med anvisningar och en bilaga om flera typer av avfall lämnas samtidigt. Blanketten ska skickas eller e-postas till Strandmossens avfallsanläggning. Gäller det enstaka avfall kan den lämnas vid invägning.

Regelverket finns att läsa i Naturvårdsverkets föreskrift om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering (NFS 2004:10).

Läs NFS 2004:10 här 

I tveksamma fall är det personalen på avfallsanläggningen som avgör vilken kategori som skall användas.