Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vedeldning

Ved är ett förnybart bränsle och vedeldning är ett bra alternativ om du eldar på rätt sätt.
Det finns några saker att tänka på när det gäller vedeldning, dels för att få en effektiv förbränningsprocess, dels för att skydda din anläggning och minska utsläpp av skadliga ämnen som i nästa steg kan påverka människors hälsa. Enligt miljöbalken har du som eldar ett ansvar för att minimera utsläpp av föroreningar.

I tätbebyggt område bör du bara trivselelda i braskamin eller liknande i begränsad omfattning. Ta hänsyn till dina grannar. Ta även hänsyn till vädret, undvik trivseleldning vid tillfällen då röken slår ned i bostadsområdet.

Störande rök eller lukt kan uppstå även när du eldar i en vedpanna beroende på hur du eldar, pannans ålder och konstruktion. Det är därför mycket viktigt att eldningen sker på rätt sätt.

 

Att tänka på

•    Ved bör ha en fukthalt på ca 15-20 procent. Ved som är fuktigare än 30 procent bör inte eldas. Färsk ved innehåller upp till 50 procent vatten och behöver torkas under minst ett år för att fukthalten ska komma ner till 20-30 procent.

•    Det är förbjudet att elda sopor, impregnerat eller målat virke i sin vedpanna. Sopor innehåller många olika ämnen som ger skadliga rökgaser. Impregnerat virke innehåller ofta arsenik eller andra tungmetaller. Askan kommer också att innehålla ämnen som är olämpliga att sprida i trädgården. Tänk också på att själva rökgaskanalen kan ta skada om du eldar sopor.

•    Eldar du rätt och har en bra anläggning, ska röken antingen vara vit av vattenånga (kalla dagar) eller vara nästan osynlig och ge värmedaller (varma dagar). Om det kommer mycket svart rök från din skorsten, har du ofullständig förbränning. Gulaktig rök innehåller mycket tjära. 

• Tänk på att en braskamin eller liknande inte får användas som huvudsaklig värmekälla, utan endast som kompletteringsvärme eller trivseleldning.

Du kan läsa mer om vedeldning i Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt.

 

Vid köp/byte/förändring av din panna

Ska du installera en ny eller göra några väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler, krävs att du lämnar in bygganmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Väsentlig ändring är till exempel ändrad effekt på pannan, byte av bränsle, ändring av skorsten eller annan åtgärd som påverkar brandskyddet i byggnaden, installation av ackumulatortank med mera.  

Vid nyinstallationer eller ändring av äldre installationer ska vedpannor, kaminer, spisinsatser uppfylla kravet på högsta tillåtna utsläpp av koloxid enligt Boverkets byggregler.

Vid frågor om bygganmälan kan du kontakta byggnadsinspektörer på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, klicka här för att komma vidare.

Klagomål

Om du upplever problem när din granne eldar, är det bästa att först försöka diskutera med grannen. Grannen är kanske inte medveten om att du drabbas. Om ni inte kommer överens, kan du kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att få råd eller göra en anmälan om olägenhet. Kontaktuppgifter hittar du här till höger.