Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vattenverk

Sandköpings vattenverkSandköpings vattenverk är kommunens största vattenverk och försörjer förutom Kristinehamns centralort även Ölme och Björneborg med dricksvatten. För att säkra vår dricksvattenproduktion har verket byggts om och till. Det nya verket invigdes våren 2009 och har fler reningssteg än det gamla. Här kan du ladda ner en schematisk bild över reningsprocessen i Sanköpings vattenverk.

Förutom Sandköpings vattenverk finns ytterligare vattenverk i Bäckhammar och Nybble. Via vänstermenyn kan du läsa mer om vattenkvalitén vid verken.