Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vattenmätare

Hos varje abonnent finns en vattenmätare som registrerar fastighetens vattenförbrukning. Kommunen äger vattenmätaren, Fastighetsägaren har underhållsansvar för installationen. Kommunen ska till exempel kunna byta vattenmätaren utan att risk för läckage uppstår. Fastighetsägaren får själv betala eventuella reparationer som blir nödvändiga på grund av ett bristande underhåll.

Lämna vattenmätarställning

Klicka här för att lämna din vattenmätarställning direkt via hemsidan.

Hur läser jag av min vattenmätare?

På mätaretavlan under locket registreras antal kubikmeter (m3), dvs antal tusen liter som är förbrukade. Det är dessa siffror som noteras på avläsningskortet. Obs! endast de första fem siffrorna, inga decimaler

Placering och installation av vattenmätaren

Fastighetsägaren svarar för att mätaren är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Ett fritt avstånd på 60 centimeter under samt 70 centimeter framför och ovanför mätaren måste finnas. Mätaren får alltså inte göras oåtkomlig via inbyggnad eller genom att tung utrustning blockerar tillträde. Mätplatsen/vattenmätarebygeln skall vara försedd med kontrollerbart återströmningsskydd enligt ABVA. Mätarplatsen bör vara upplyst. Golv och närbelägen vägg vid mätarplats bör vara utförd så att de tål spill och läckage av vatten.

Läs mer om hur du placerar vattenmätaren

Vattenläckage

Med hjälp av vattenmätaren kan du som fastighetsägare själv relativt enkelt kontrollera om fastighetens vattenledningssystem verkligen håller tätt. Det kan vara klokt att då och då göra en kontroll. Exempelvis kan en droppande kran medföra en ungefärlig förbrukning på ca 15 kubikmeter varje år och en toalett "som bara rinner lite grann" kan medföra en årsförbrukning på flera hundra kubikmeter vatten.

Gör så här: Stäng alla kranar och lyssna vid vattenmätaren. Om det då hörs ett susande ljud och mätarens tandade hjul snurrar, finns det en "läcka" inom huset. Kontrollera i så fall kranar, toalettstolar, varmvattenberedare och annan vattenansluten utrustning innan du kontaktar en rörledningsfirma.

Susningar i ledningar kan vara ett rörbrott på kommunens vattenledning om du uppmärksammar detta vill vi gärna att du kontaktar kommunen, 0550-88 000.