Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vattenkvalité

 

Det dricksvatten som produceras i Kristinehamns kommun undersöks regelbundet enligt ett kontrollprogram.

Tabellerna nedan visar resultaten från mikrobiologiska och kemiska analyser på det utgående dricksvattnet från de olika vattenverken. Har du frågor om resultaten hör av dig till VA-avdelningen.

Tabell 1. Kemiska analyser

 

 


 

 

Sandköping 

 

 

Bäckhammar 

 


Nybble     
 

Gränsvärde för tjänligt   med anmärkning 

Datum

 17-03-20

16-09-28

16-09-28

 

pH

   7,9    7,9   7,7  10,5*
Fluorid
(mg/l)
 0,15    0,23   0,41    1,5*

Hårdhet (dH0)

  2,4    3,7  3,8  

Järn(mg/l)

 <0,05  <0,02  <0,02  0,100
Mangan
(mg/l)
<0,02 <0,04  0,05  0,050

Färg
(mg/l Pt)

 <5  <5   5  15

Lukt       

 ingen

 ingen

 ingen

 svag

 * Otjänligt hos användare

Tabell 2. Mikrobiologiska analyser

 

 Sandköping

 Bäckhammar

 Nybble       

 Gränsvärde
tjänligt med anmärkniing

Datum

17-04-03

17-02-20

17-02-20

 

Klor       
(mg/l)

  0,23   0,02   UV-ljus 0,40

E. coli

(cfu/100 ml)

 <1  <1  <1   1*

Koliforma bakterier

(cfu/100 ml)

 <1  <1  <1   10*     

Odlingsbara mikroorganismer
22
0C 3-dygn

(cfu/100 ml)


 <1  <1   3   100**

Långsamväxande bakterier 7 dygn

(cfu/100 ml)

 <10  <10    30   5000**

Presumtiva Clostridium Perfringens

(cfu/100 ml)

 <1  <1  <1   1**

  * Otjänligt
** Tjänligt m. anmärkning hos användare

 

Gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVF 2001:3.

Ladda ner hela föreskriften om dricksvatten med samtliga gränsvärden för både utgående vatten och hos användare.