Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vart tar det farliga avfallet vägen?

När du lämnat ditt farliga avfall på en miljöstation hämtas det in av personal från Renhållningen. Avfallet samlas vid Strandmossens mellanlager och sorteras samt förbereds för vidare transport.
Från Strandmossen hämtas det av ett återvinningsföretag som omhändertar och behandlar det. Vart det tar vägen efter det beror på vilken typ av avfall det gäller. 

Bekämpningsmedel

Samlas in och sänds till SAKAB i Kumla där det bränns i deras anläggning för farligt avfall.

Kvicksilver och andra tungmetaller

Skickas till SAKAB där det behandlas och sedan förvaras i avvaktan på slutförvaring

Lösningsmedel och färg

Skickas vidare till Göteborg och behandlas för att senare bli bränsle i tex cementindustrin som behöver bränsle med högt energiinnehåll. Ett exempel på en sådan anläggning är Cementas fabrik i Skövde. 

Lysrör

Efter insamling i specialemballage eller i fat transporteras lysrör efter eventuell mellanlagring till SAKAB i Kumla där lyspulvret som innehåller kvicksilver samt glaset går till återanvändning i nya lysrör, metalländarna går till metallåtervinning. Cirka 97 procent av ett lysrör kan återvinnas.

Olja och smörjmedel

transporteras vidare till en anläggning i Halmstad där det renas och en del, den sk basoljan, återanvänds till bla hydraulolja. Restprodukterna blir bränsle med högt energiinnehåll.