Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vart ska företag och verksamheter lämna avfall?

Företag och verksamheter ska alltid lämna sitt verksamhetsavfall på Strandmossens avfallsanläggning. Återvinningsstationerna är bara till för hushåll.

Lämna avfall

På Strandmossen finns en egen återvinningscentral för småföretagare och verksamheter. Den har en egen linje behållare att lämna återvinningsmaterial och restavfall i.
För att få tillträde till återvinningscentralen anmäler man sig hos kundmottagaren vid vågen och får ett fordonskort. 

Här kan du titta i Strandmossens avfallsanläggnings informationsfolder för småföretagare. Länken öppnas i nytt fönster.

Prislista

kontakt Kundmottagningen på Strandmossen för aktuella priser för avlämnande av avfall.

Priset för färgat träavfall har nyligen reviderats då avsättningsmöjligheterna blivit begränsade under en längre tid och därför medför ökade kostnader. Obehandlat trä lämnas fortfarande kostnadsfritt.

Deponering

Avfall som ska deponeras ska alltid vara karakteriserat, innehållsdeklarerat, av avfallslämnaren. Via länken till höger kan du hämta en blankett med anvisningar och en bilaga om flera typer av avfall lämnas samtidigt. Blanketten ska skickas eller e-postas till Strandmossens avfallsanläggning. Gäller det enstaka avfall kan den lämnas vid invägning. Läs mer här om de avfall som kan lämnas på Strandmossen.

 

Regelverket finns att läsa i Naturvårdsverkets föreskrift om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering (NFS 2004:10).

Läs NFS 2004:10 här.Länken öppnas i nytt fönster.

Länk till återvinningscentral för småföretagare 

Fastighetsnära insamling

Som en utökad service kan återvinningsbara förpackningar hämtas vid fastigheter eller företag.

Renhållningen tillhandahåller tjänster med olika behållarestorlekar och tömningsintervaller. För kostnader och mer information kontakta renhållningsavdelningen.