Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vänerns vattenreglering

Vänern är en reglerad sjö, vilket innebär att vattennivån ändras över året på ett kontrollerat sätt. Genom att tappa ut vatten via Göta älv kan det försäkras att Vänern inte svämmar över när det kommer vatten till Vänern från tillflödena, som till exempel Klarälven.

Den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen har studerat hur det framtida klimatet förväntas påverka bland annat Vänerns vattennivå. Jämfört med idag antar man att vattennivån kommer att höjas. Om det tillåts ske innebär det dramatiska konsekvenser för städer, industrier, jordbruksmark, vägar och järnvägar utmed sjön.

För att försöka hitta en långsiktigt hållbar lösning för vattenregleringen, samarbetar kommunerna kring Vänern sedan 2007 kring frågor som berör Vänerns vattenreglering.

Rapporten ”Kartering av översvämningsrisker vid Vänern”

Våren 2014 presenterades rapporten ”Kartering av översvämningsrisker vid Vänern, framtagen av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet, på uppdrag av kommunerna runt Vänern.

Studien visar på ett mycket allvarligt läge och ger en helhetsbild av vilka värden som står på spel. De direkta skadekostnaderna för en mycket sannolik översvämning blir flera hundra miljoner kronor. Ca 2000 byggnader påverkas och viktiga statliga vägar som E18 och E45 står under vatten. Med stigande vattennivåer berörs sedan allt fler människors boende och samhällsviktiga funktioner – även hamnar och stora industrier. Det värsta scenariot, den så kallade dimensionerande nivån, innebär en katastrof och beräknas kosta samhället 9,8 miljarder kronor.

Kristinehamns kommun kommer att använda översvämningskartläggningen av Vänern som ett av flera verktyg vid riskanalys och fortsatt klimatanpassning. Ett annat verktyg som kommunen har är planeringshandboken ”Stigande vatten” som idag används vid nyplanering.

Klicka här för att ladda ner studien Kartering av översvämningsrisker vid Vänern

Fakta

Samarbetet ”Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering” inleddes under år 2007. Utgångspunkten för arbetet är de konsekvenser av klimatförändringarna som identifierats för Vänerområdet.

I samarbetet ingår kommunerna Hammarö, Grums, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Mariestad, Mellerud, Säffle, Trollhättan (till och med 2013), Vänersborg och Åmål. Samarbetet har adjungerade organisationer i Länsstyrelserna i Värmlands och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänerns vattenvårdsförbund samt Centrum för klimat och säkerhet (CCS) vid Karlstads universitet.