Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vålösundet östra, fördjupning av översiktsplanen

 

För området på östra sidan av Vålösundet har Kristinehamns kommun tagit fram en  fördjupning av översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen, Vålösundet Östra, antogs av kommunfullmäktige den 30 september 2010 och vann laga kraft 23 juni 2011. 

Flygbild från söder över översiktsplaneområdet
 

Planhandling (öppnas i nytt fönster)

Illustrationskarta (öppnas i nytt fönster)