Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vålösundet östra, del 3

Detaljplanen Vålösundet östra, del 3 är den tredje etappen i planläggningen av befintliga bebyggelseområden vid Vålösundet östra.

Planen blev antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2013. Beslutet att anta planen vann laga kraft 23 september 2013.

Här finner du upprättade antagandehandlingar:

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning

Plankarta del A

Plankarta del B

Plankarta del C

Gestaltningsprogram