Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vad kan jag lämna vid en miljöstation?

Vilka typer av farligt avfall har du hemma?

Några exempel

 • Sprayburkar med färg, lim eller ugnsrengöring

 • Lågenergilampor (innehåller kvicksilver), glödlampor och lysrör

 • Brandvarnare

 • Nagellack

 • Aceton och andra lösningsmedel

 • Rödsprit

 • Oljor (inte ätliga), oljefilter, smörjfett och diesel

 • Färg, tryckfärg, lack, lim och hartser

 • Lösningsmedel som exempel aceton, bensen, bensin, eter, etylacetat, lacknafta, metanol, styren och thinner

 • Glykol

 • Syror som exempel saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, ättiksyra, fosforsyra och myrsyra

 • Basiskt avfall som exempel ammoniak, natriumhydroxid (kaustiksoda), starka tvätt- och rengöringsmedel

 • Fotokemikalier såsom oanvänd eller förbrukad fix och framkallare

 • Bekämpningsmedel som exempel ogräsmedel, insektsmedel, träskyddsmedel och råttgift

 • Batterier (alla batterier ska lämnas in oavsett vad de innehåller)

 • Impregnerat eller på annat sätt kemikalieförorenat trä

 • Asbest

 • Termometrar och annat kvicksilverhaltigt avfall

 • Mediciner ska alltid lämnas till Apotek. Skärande, stickande riskavfall typ sprutor och kanyler, lämnas i godkänd behållare som hämtas kostnadsfritt på Apoteket.

  Elavfall

 • Kasserade småel-produkter med batterier eller sladd tex leksaker, rakapparater, telefoner, eltandborstar, spelande gratulationskort, ljusslingor, laddare, hörlurar mm