Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Färgglad infografik, på ett lekfullt sätt beskriver 2012-års arbete
Infografik 2012 centrumutvecklingsarbete
Det här hände bl.a. 2012. Verklig storlek på infografiken är 1x1m och används vid dialogaktiviteter, informationskvällar m.m.
Färgglad infografik, på ett lekfullt sätt beskriver 2013-års arbete
Infografik 2013-års centrumutvecklingsarbete
Det här hände bl.a. 2013. Verklig storlek på infografiken är 1x1m och används vid dialogaktiviteter, informationskvällar m.m.
Färgglad infografik, på ett lekfullt sätt beskriver 2014-års arbete
Infografik 2014-års centrumutvecklingsarbete
Det här hände bl.a. 2014. Verklig storlek på infografiken är 1x1m och används vid dialogaktiviteter, informationskvällar m.m.
Färgglad infografik, på ett lekfullt sätt beskriver 2015-års arbete
Infografik 2015-års centrumutvecklingsarbete
Det här hände bl.a. 2015. Verklig storlek på infografiken är 1x1m och används vid dialogaktiviteter, informationskvällar m.m.
Färgglad infografik, på ett lekfullt sätt beskriver det som ligger framför oss.
Infografik framtidens centrumutvecklingsarbete
Det händer i framtiden? Verklig storlek på infografiken är 1x1m och används vid dialogaktiviteter, informationskvällar m.m.

Vad har hänt 2012-2015?

Sidan är under uppbyggnad.

2012

Infografik från 2012-års centrumutvecklingsarbete

 • Projekt ”Attraktivare Kristinehamn” startar på uppdrag av kommunchef.

 • Delprojekt nr 18 var en del av projektet ett Attraktivare Kristinehamn. Projektet tilldelades planeringschef, Kristinehamns kommun och centrumledare Omtänksamma Kristinehamn. Delprojekter ändrade namn till "Ett mer levande och trevligare centrum" 

 • Medborgardialog arrangeras i en lokal mitt i centrala Kristinehamn under Kulturkalaset på följande teman Svinvallen, torgen, trygghet och handelsutbud. Runt 250 personer deltog och kom in med synpunkter.

2013

Infografik från 2013-års centrumutvecklingsarbete

 • Slutredovisning av "Ett mer levande och trevligare centrum" (delprojekt 18)

 • Medverkar i EUROPAN arkitekttävling med Svinvallen som utpekat tävlingsområdet. Underlaget för tävlingen var delvis hämtats från det medborgardialogmöte som hölls i centrum 2012.

 • Träddäck längs Svinvallen byggs i syfte att öka platsens attraktivitet och förtydliga kopplingen mellan stadskärnan och Broängsområdet.

 • Förbättrad utemiljö vid Nedre Station med boulebanor och sittplatser bl.a.

 • Projekt ”Ombyggnation av Norra Kungsgatan ” i samverkan med fastighetsägare, näringsliv, politiker och tjänstemän startar.

 • Mer liv i Kvarteret Vågen skapades genom arrangemang av två julmarknader

2014

Infografik från 2014-års centrumutvecklingsarbete

 • Snygga-till-i-centrum-gruppen etableras i samverkan med Kristinehamns kommun, tekniska förvaltningen, arbetsmarknadsenheten och Omtänksamma Kristinehamn. Gruppens syfte är att just snygga till i centrum, plocka skräp, rensa ogräs, slyröjning i Varnan, målning av broräcken osv

 • Uteserveringspolicy arbetas fram i samverkan med diverse olika förvaltningar inom Kristinehamns kommun, polisen och Omtänksamma Kristinehamn

 • Riktlinjer för belysning i Kristinehamns centrum tas fram av planeringsavdelningen, se bilaga Belysningsriktlinjer…

 • Mer liv i kulturkvarteret Vågen genom att matmarknad flyttas från Marieberg till kvarteret Vågen och i Omtänksamma Kristinehamns regi. 9 matmarknader/år.

 • Dialogaktivitet arrangeras på Svinvallen med vinnande bidraget från EUROPAN och dialogmöte från 2012 som grund. Fem olika stationer arrangerades på plats 1.Utställningen, 2. Scenen,3. Aktivitetsyta och lekpark, 4. Parkering och trafik, 5. Bron. Cirka 350 personer deltog.  En enkät arbetades fram och sammanställdes. Se bilaga Utvärdering av enkäten

2015

Infografik från 2015-års centrumutvecklingsarbete

 • Planerad byggstart av Norra Kungsgatan skjuts fram p.g.a. överklagan

 • Mer liv i kvarteret Vågen med utökade matmarknadstillfällen från 9ggr/år till 11ggr/år.

 • Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bör ta beslut att inrätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp inklusive Omtänksamma Kristinehamn och Polisen (Centrumgruppen).

 • Inbjudan till kostnadsfria kunskapsföreläsningar för alla på tema ”Centrumutveckling i Kristinehamn” och ”Trafik och parkering” genomförs i mars och oktober

 • Studieresa genomförs till Borås och Alingsås med 20-talet deltagare från Centrumgrupp, näringsliv, polisen, kommunens olika förvaltningar, planeringsavdelning och politiker från Stadsmiljökommittén.

 • Stadsvandringar genomförs i syfte att se vårt centrum med nya ögon. Vad behöver göras, av vem och när? Inbjudna deltagare så här långt är Stadsmiljökommitté, Centrumgrupp, Omtänksamma Kristinehamn och centumfastighetsägarna. Alla noteringar sammanställs och kommer att resultera i en s.k. åtgärdslista.

 • ”Dialogmöte ”Vad tycker du om Södra- och Norra torget” arrangeras på Södra torget av Centrumgruppen under första advent. Förslag på koncept är framtagna av Sweco för Centrumgruppens räkning för allmänheten att tycka till och komma med förslag kring. Underlaget grundar sig bl.a. på det dialogmöte som hölls i centrum 2012.
  Sammanställning av inkomna svar på "Tyck om torgen-skissen"