Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

VA-taxa

VA-verksamheten är avgiftsfinansierad, vars kostnader ska täckas genom avgiftsbelagda varor och tjänster. Taxorna bestäms varje år av kommunfullmäktige. VA-taxan består av två delar, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.  

Anläggnings- och brukningsavgifter


Anläggningsavgiften (engångsavgift)
för bostäder kan delas upp i en grundavgift som är lika för alla fastigheter. Därtill kommer avgifter som beror på hur många servisledningar som ska anläggas, hur stor tomten är och hur många lägenheter som finns på fastigheten. Brukningsavgifter faktureras varannan månad. 

Här kan du ladda ner VA-taxan i sin helhet.