Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

VA-ledningarbete på Nyströmsvägen

Måndagen den 24 april påböjar vi arbetet med förnyelse av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar på Nyströmsvägen och del av Mossvägen. Projektet kommer hålla på fram till cirka 1 oktober.

Nyströmsvägen kommer under hela projektet att ha mycket begränsad framkomlighet. Från tisdagen den 25 april och några dagar framöver kommer även Sandtorpsvägen vara helt avstängd för genomfartstrafik. Vi hänvisar under avstängningen till Erikshöjdsvägen samt Mossvägen.

Det kommer även förekomma tung trafik på Romelevägen, Kullstigen, Erikshöjdsvägen, Mossvägen samt Sandtorpsvägen, då vi fraktar schakt- och fyllnadsmassor till och från arbetsormådet. Det kommer även att förekomma vägavstängningar under några dagar på  Mossvägen och Sandtorspvägen vid anslutning av de nya VA-ledningarna på Nyströmsvägen.

Boende är informerade. Vid frågor kontakta Kund- Marknad VA på telefon 0550-881 09.

Alla nyheter - Boende & miljö