Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Utvecklingsstrategi

En utvecklingsstrategi visar vad som är kommunens vilja och önskemål om framtiden. Den är i det här fallet en viktig del av översiktsplanen och anger den geografiska dimensionen på utveckling såväl inom som mellan kommunen och andra intilliggande kommuner. Den kan komma att utgöras av en illustrerad framtidsbild/visionsbild. Utvecklingsstrategin kommer att vara en del av översiktsplaneförslaget som kommer på samråd under hösten 2017.