Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Uttern

Syftet med planen är att möjliggöra för en ny bussdepå samt att förbättra den fysiska miljön kring resecentrum.

Planförslaget vann antogs av kommunfullmäktige 2015-09-08 och vann laga kraft 2015-10-05.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning