Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Uppvärmning

Du kan göra mycket för att minska uppvärmningsbehovet i ditt hus. Till exempel genom att isolera huset bättre eller värma upp det på ett nytt sätt. Vilket uppvärmningssystem som är bäst för just ditt hus beror på flera olika saker. Hur och när det är byggt? Är huset renoverat eller i dåligt skick? Hur mycket värme behöver du?

Till vänster i menyn kan du läsa mer om vad du bör tänka på vid installation av en värmepump och vid eldning med ved. Vill du läsa mer om de olika uppvärmningsalternativen hittar du bra information på energimyndighetens hemsida.

Visste du om att för varje grad över 20 grader som du sänker inomhustemperaturen minskar du din uppvärmningskostnad med 5 %? Till exempel, om du sänker inomhustemperaturen från 23 till 22 grader så minska du energianvändningen med 5 %.