Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Underhållsplan för kommunens vägar

Kommunen ska utarbeta en långsiktig underhållsplan för beläggningsarbetet på kommunens vägar. Under nästa vecka påbörjar vi därför en inventering av vägarna. Inventeringen kommer att ta cirka tre veckor.

Vi kommer att besiktiga vägnätet i samtliga tätorter inom kommunen, även gång- och cykelvägar. Till vår hjälp har vi en konsult med lång erfarenhet inom området som kommer att göra statusbedömningar och ge förslag på åtgärder. Det kan vara lagningar av potthål och liknande eller helt ny beläggning på vissa gator och vägavsnitt. Konsulten kommer att ses åka runt i bilen på bilden ovan.

Vi gör inventeringen för att planera inför beläggningsarbeten under 2018, men också för de kommande 4-5 åren.

När underhållsplanen är klar kommer information om vilka vägar som kommer att åtgärdas finnas här.

Säsongen för beläggningsarbeten startar tidigast i april.

Vid frågor
Kontakta gatuingenjör Hanna Henriksson tel: 0550-880 00 (växeln)

 

Alla nyheter - Boende & miljö

 • ons, 2017-12-13

  Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu är färdigt för att samrådas. Var med och tyck till och lämna dina synpunkter!

 • mån, 2017-12-04

  25 mils räckvidd på tio minuter - Det är vad den nya generationens laddare kan leverera under goda förhållanden. Den sista november togs det första skoptaget för Sveriges första ultrasnabba laddstation. Det är McDonald’s och Fortum Charge & Drive som i Kristinehamn bygger Sveriges första ultrasnabba laddstation med en maxeffekt på 350 kW.

 • fre, 2017-11-17

  Kommunen ska utarbeta en långsiktig underhållsplan för beläggningsarbetet på kommunens vägar. Under nästa vecka påbörjar vi därför en inventering av vägarna. Inventeringen kommer att ta cirka tre veckor.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.