Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Tyck om Kristinehamn

Som en del av arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan vill vi lära oss mer om Kristinehamn. Alla har sin egen bild av vad Kristinehamn står för.

Vi vill höra så många röster som möjligt kring vilka platser som är viktiga och hur vi ska tänka för att tillsammans skapa goda förutsättningar för framtidens Kristinehamn.

Påverka hur ditt Kristinehamn ska se ut

Det finns fler sätt att vara med och påverka hur du vill att ditt Kristinehamn ser ut. Det kan du göra på några olika sätt och vid olika tidpunkter under processen då vi tar fram den nya planen.

Samrådsskede

Nu kan vi presentera ett första förslag på vår nya översiktsplan. Du ges nu möjlighet att tycka till om vårt förslag! Du kan skriva ner dina synpunkter och skicka till: plan@kristinehamn.se

Eller med vanlig post till:

Kristinehamns kommun
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn
(Märk kuvertet Översiktsplan)

Du kan också lämna synpunkter i våra inlägg på kommunens Facebooksida eller följa oss och skriva några rader i vår Instagram @planeringsavdelningen

Tidigare skede

Under våren/sommaren 2015 var vi ute på en dialogturné där vi fick möjlighet att träffa många Kristinehamnare och andra som tyckte till om vår kommun. Vi fick också möjlighet att informera om att översiktsplaneprocessen kommit igång.

Vi ville veta Vad Kristinehamns kommuns medborgare tycker om sin närmiljö.  Vilka platser som gillas och inte.

Vi har sammanställt synpunkterna och de finns här intill att ta del av (resultat från dialogturnén).

Klicka här för att ta del av vår sammanställning från dialogturnén.

Ta kontakt med oss om du har ytterligare frågor eller funderingar. Det är också en möjlighet för dig och din förening eller organisation att få en pratstund med oss om kommunens framtid. Vi kan även komma ut på plats.