Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Trottoarpratare

Reklamskyltar som placeras på trottoaren är så kallade trottoarpratare. 

Tänk på följande:

  • För att få nyttja offentlig plats krävs polistillstånd. Expeditionsavgift 700 kr.

  • På Kungsgatans gånggatudel skall ett utrymme om minst 2,5 meter från husfasad vara fritt för gångtrafik. Cykelbanan i gågatans mitt får ej blockeras. 

  • På andra ställen än Kungsgatans gånggatudel skall ett utrymme om minst 1,65 meter från husfasad vara fritt för gångtrafik. 

Det är av stor viktigt att du följer de regler som finns vid användning av trottoarpratare med tanke på framkomlighet för exempelvis rörelsehindrade och synskadade.

Avgift för trottoarpratare är enligt kommunens taxa 300 kronor/år.

Läs mer i våra riktlinjer för trottoarpratare som du kan ladda ner här