Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Transporttillstånd för breda, tunga, långa fordon

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten.

Gäller transporten över flera kommuner görs ansökan direkt till Trafikverket.

Gäller det färd inom kommunen och att transporten går på Trafikverkets vägar gäller denna blankett

Ifylld blankett sänds till:

Staffan Larsson
Garnisonsvägen 12
681 54 Kristinehamn

Eller via e-post: staffan.larsson@kristinehamn.se