Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Trafiksäkerhet & trafiknätsanalys

Trafiksäkerheten är viktig både i befintlig miljö och i all om- och nybyggnation. Men det går inte att bygga bort alla trafikproblem, du bär själv ett stort ansvar i detta arbete. Som trafikant är du ansvarig att följa de lagar och bestämmelser som finns.

Tänk på högerregeln, ögonkontakt och visa framför allt hänsyn mot dina med trafikanter!

Trafiksäkerheten ökar när hastigheterna sänks, lägre hastighet ger en positiv inverkan på miljön, ett lugnare tempo och en ökad trygghet. Därför har vi valt att sänka hastigheten till 30 km/h utanför till exempel skolor och förskolor.

Trafiknätsanalys

Kommunen gör med jämna mellanrum en analys av trafiknätet i tätorterna. I analysen framgår på vilka platser det finns motstridiga intressen gällande framkomlighet och säkerhet mellan olika slag av trafikanter (till exempel gångare och bilister). Utifrån detta arbetar kommunen med att föreslå åtgärder som minskar dessa konflikter – och i det arbetet prioriteras förstås säkerheten för oskyddade trafikanter framför framkomligheten för biltrafiken.

Ett högprioriterat mål inom Kristinehamns kommun är att skapa trygga vägar för fotgängare och cyklister. Ett led i arbetet är att separera gång och cykelvägar från biltrafiken. Främst där man kan tänka sig att det rör sig mycket folk, till exempel till centrum, större mataffärer och så vidare. Även här ligger skolorna högprioriterade. Vi har varit ute och undersökt hur barnen rör sig. Utifrån det försöker vi skapa säkrare skolvägar genom att utforma närmiljön så att den passar sättet barnen rör sig på.

Ladda ner trafiknätsanalysen för 2012