Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Trafiksäkerhet vs häckar och buskar

Kom ihåg att klippa din häck och övriga växter intill gator och gångbanor

Tänk på att häckar och buskar ska växa inom eget tomtområde. Varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Om dina träd, buskar eller häckar växer ut över gatan eller gångbanan måste du klippa dem.

Den fria höjden över gångbanan ska vara minst 2,1 meter, över cykelbanan 2,5 meter och över körbanan 4,6 meter.

Även dina träd, buskar och häckar som växer nära tomtgränsen kan bli ett hinder för trafiken och säkerheten.

Om du har utfart mot gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt intill en gång- och cykelbana eller gata ska se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 6 m åt vardera hållet.

Här kan du ladda ner vår folder Klipp häcken och rädda liv

Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv!

 

Alla nyheter - Boende & miljö