Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Trafiksäkerhet vs häckar och buskar

Kom ihåg att klippa din häck och övriga växter intill gator och gångbanor

Tänk på att häckar och buskar ska växa inom eget tomtområde. Varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Om dina träd, buskar eller häckar växer ut över gatan eller gångbanan måste du klippa dem.

Den fria höjden över gångbanan ska vara minst 2,1 meter, över cykelbanan 2,5 meter och över körbanan 4,6 meter.

Även dina träd, buskar och häckar som växer nära tomtgränsen kan bli ett hinder för trafiken och säkerheten.

Om du har utfart mot gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt intill en gång- och cykelbana eller gata ska se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 6 m åt vardera hållet.

Här kan du ladda ner vår folder Klipp häcken och rädda liv

Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv!

 

Alla nyheter - Boende & miljö

 • fre, 2017-11-17

  Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpattret är slut. Oftast löser vi situationen genom att "fultorka" oss med hushållspapper som sedan spolas i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. I Kristinehamns kommun spolas 21,5 ton skräp ned i toaletterna varje år.

 • fre, 2017-11-17

  Kommunen ska utarbeta en långsiktig underhållsplan för beläggningsarbetet på kommunens vägar. Under nästa vecka påbörjar vi därför en inventering av vägarna. Inventeringen kommer att ta cirka tre veckor.

 • tis, 2017-11-14

  Idag den 15 november halkbekämpar vi infarter, ringleden och backar med salt. Vi kommer även att se över gång- och cykelvägar med grus.

 • tis, 2017-10-03

  Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun och nu ska den ut på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2021.

 • tis, 2017-10-03

  Vi påbörjar idag vårt arbete med byte av vatten- avloppsledningar samt kompletterar med en dagvattenledning på del av kompanigatan, samt sträckan Jägaregatan till Garneijbacken.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.