Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Trafiksäkerhet vs häckar och buskar

Kom ihåg att klippa din häck och övriga växter intill gator och gångbanor

Tänk på att häckar och buskar ska växa inom eget tomtområde. Varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Om dina träd, buskar eller häckar växer ut över gatan eller gångbanan måste du klippa dem.

Den fria höjden över gångbanan ska vara minst 2,1 meter, över cykelbanan 2,5 meter och över körbanan 4,6 meter.

Även dina träd, buskar och häckar som växer nära tomtgränsen kan bli ett hinder för trafiken och säkerheten.

Om du har utfart mot gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt intill en gång- och cykelbana eller gata ska se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 6 m åt vardera hållet.

Här kan du ladda ner vår folder Klipp häcken och rädda liv

Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv!

 

Alla nyheter - Boende & miljö

 • mån, 2017-09-25
 • tis, 2017-09-05

  För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september månad att genomföra övningen Aurora 17.

 • mån, 2017-09-04

  Pollex AB kommer på uppdrag av Kristinehamns kommun att inventera valda fastigheters dagvattenanslutningar till kommunens ledningar.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.

 • mån, 2017-09-04

  Med anledning av VA-arbeten kommer korsningen Hedvägen-Mossvägen samt Romelevägen-Mossvägen vara avstängd från kl 1330 idag och ca 2-3 veckor framåt.
  VId frågor kontakta Kund- Marknad på telefon 0550-881 09.

 • ons, 2017-08-16

  Måndagen den 21 augusti börjar ombyggnaden av korsningen Västerlånggatan och Norra Staketgatan (vid PRO).

 • tors, 2017-08-10

  Under augusti och september kommer ett antal gator samt gång- och cykelvägar i kommunen att asfalteras.

 • mån, 2017-04-24

  Måndagen den 24 april påböjar vi arbetet med förnyelse av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar på Nyströmsvägen och del av Mossvägen. Projektet kommer hålla på fram till cirka 1 oktober.

  Nyströmsvägen kommer under hela projektet att ha mycket begränsad framkomlighet. Från tisdagen den 25 april och några dagar framöver kommer även Sandtorpsvägen vara helt avstängd för genomfartstrafik. Vi hänvisar under avstängningen till Erikshöjdsvägen samt Mossvägen.