Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Trädfällning och röjning på kommunens mark

Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.

Kommunen får in många önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.

Utrymmet för att kunna tillgodose önskemål från enskilda medborgare är begränsat, men där inkomna önskemål ligger i eller i anslutning till planerade åtgärdsområden så försöker vi tillgodose dessa i möjligaste mån.

Du som önskar en förändring av skogens tillstånd eller vill ha ett träd fällt kan lämna ditt önskemål via kommunens felanmälan alternativt kontakta kommunens skogstekniker på tel: 0550-880 00.

Inkomna önskemål handläggs löpande, men själva arbetet utförs från september till mars. Du får inte själv utföra eller anlita någon för trädfällning eller röjning på kommunens mark.

Läs mer om trädfällning och röjning via denna länk

Alla nyheter - Boende & miljö