Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Torrtoalett

Enligt Kristinehamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön gäller anmälningsplikt på annan toalett än vattentoalett. Exempel på sådana toalettlösningar är mulltoalett, förbränningstoalett eller utedass m.m.

Olika torrtoalettlösningar kräver olika mycket arbetsinsats. Med en förbränningstoalett får du aska som slutprodukt, medan med ett utedass får du latrin som måste hanteras. Latrin kan hämtas av kommunens renhållningsavdelning, då behöver du ett latrinabonnemang. Ett annat alternativ är att kompostera latrinet på fastigheten. Detta behöver du söka tillstånd för hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltingen. Läs mer under flikarna ’latrin’ och ’latrinkompostering’.

Miljö- och stadsbyggadsförvaltningen tar ut en handläggningsavgift för anmälan enligt kommunens taxa. För närvarande ligger avgiften på 1 010 kr vilket motsvarar en timmes handläggningstid.

Har du en torrtoalett sedan tidigare (installerad före 2015), behöver denna inte anmälas till kommunen.