Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång orsakar onödiga utsläpp. I Kristinehamns kommun får du inte låta bilen stå på tomgång mer än en minut. Förbudet gäller i hela kommunen enligt våra lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor.

Det finns dock undantag. Förbudet gäller inte:

- Om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö

- För fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar

Om ett brott mot regeln konstateras kan händelsen komma att polisanmälas och utredas.