Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Tips vid latrinkompostering

Har du planer på att kompostera ditt latrin behöver du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. Det är inte tillåtet att gräva ned latrin utan att först behandla det. Anledningen är att bakterier i obehandlat latrin kan spridas och förorena din eller grannens vattentäkt. Kompostering däremot är en hantering som anses mycket mer säker, då bakterier och parasiter dör innan latrinet hamnar på/i marken. Mullen som sen blir kan användas som jordförbättringsmaterial i trädgårdsland och rabatter. Blanketten ”Toalett, annan toalett än WC” med flera hittar du via länken Blanketter & e-tjänster här till höger.

Krav på kompost

Grundkrav för en latrinkompost är att den lämpligen ska ha två fack som används växelvis. Det är viktigt att den är av tåligt material, ventilerad och ha regntätt lock. Fåglar, råttor och flugor ska inte kunna ta sig in i komposten eller att läckage kan uppstå. Behållarna ska placeras minst 25 meter från vattendrag och minst 4,5 meter från tomtgräns.

Förberedelse

För att få en bra produkt som är lätthanterlig bör komposteringen förberedas redan i latrinkärlet/behållaren inne i toalettutrymmet. Strömedel är därför bra att lägga i botten. Under själva användningen tillför man strö i nödvändig mängd och intervall.

Skötsel

Latrinen varvas med torvmull och/eller lite torrt trädgårdsavfall, t.ex. löv och gräsklipp. Saftiga växtdelar och nyklippt gräs bör undvikas. Kom ihåg att lägga torrt strö eller trädgårdsavfall överst. Vid användning fylls ett fack i taget och när fyllnadsgraden uppgår till 2/3 avslutas komposten genom att täcka komposten. Låt den stå i 6 månader. Det är för att smittoämnen skall brytas ned. Under tiden används det andra facket. Sommartid bör omblandning ske en gång per månad. Färdig kompost ska vara kall efter omrörning. Färgen är mörkbrun och doftar mylla.

  • Näring
    Eftersom det är mycket kväve i urin, behövs något kolrikt för att mikroorganismer ska trivas. Material med kol är bl.a. flisat trädgårdsavfall, sågspån, kutterspån och hushållspapper. Kväverikt material är färskt gräsklipp och andra färska växtdelar. Luktar det ammoniak så är kvävehalten för hög.

  • Fukt
    Om det är för torrt, avstannar processen. Om det är för blött kan det ge dålig lukt, lakvatten och flugor och ev. jäsning. Komposten ska vara som en urkramad svamp.

Om problem uppstår…

Flugor
Blanda om i komposten för att få tillräckligt hög temperatur i hela kompostmassan och täck med strömedel.

Lukt och/eller lakvatten
Detta innebär att komposten är för blöt, tillsätt strömedel och rör om.

Myror och/eller komposten är grå och torr
Fukta komposten försiktigt med vattenkanna med stril.

Avstannad process
Kan bero på att det är för blött eller för torrt. Blanda i strö eller fukta lätt. Under vinterhalvåret avtar processen för att sätta fart när våren kommer och temperaturen stiger.