Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Temperatur & ventilation

Vår inomhusmiljö är komplex och påverkas av många faktorer varav ventilation och temperatur är några. Ventilationens uppgift är att byta luften i vår bostad så vi får bort fukt och partiklar för att istället få in ny frisk luft. Idag tillbringar vi i snitt 90 procent av vår tid inomhus. Därför är det viktigt med en bra inomshusluft. Folkhälsomyndigheten har gett ut allmänna råd för ventilation och temperatur. För att ventilationen ska vara tillfredställande bör mängden frisk luft vara 7 liter/sekund per person + 0,35 liter/sekund per m2. Mer information hittar du här till höger.

För att vi ska trivas med temperaturen i vår bostad bör den vara mellan 20-23 grader. Dessa värden har Folkhälsomyndigheten tagit fram utifrån vad människor i allmänhet tycker är trivsamt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på miljö- och hälsoskydd via kontaktuppgifter här till höger.