Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Taxa/kostnader

Det ska löna sig att sortera sitt avfall och därför använder vi oss av en miljöstyrande taxa. Det innebär att årsavgiften för sophämtning kommer att vara högre för de hushåll som väljer att inte delta än för de hushåll som väljer att gå med i matavfallsinsamlingen.

Du som bor i villa gör ett aktivt val om du vill vara med i utsorteringen av matavfall eller inte. För en villaägare är ett osorterat abonnemang ca 30 % dyrare än om man väljer ett abonnemang med utsortering. Läs mer om val av sopabonnemang här

Bor du i hyreshus så kommer hyresvärden att besluta om man vill vara med i utsorteringen av matavfall eller inte. Information om detta får du av din hyresvärd.

Har du fritidshus i Kristinehamns kommun kan du göra ett aktivt val med sortering. Grundabonnemanget är osorterat. Områden med gruppabonnemang har alltid kärl för sortering. Val av sopabonnemang fritid.

Du som idag har hemkompost kommer även i fortsättningen att kunna välja detta. Tänk på att det krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att få ett abonnemang med hemkompost.

Läs mer under vanliga frågor och svar