Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Taxa för abonnemang & tjänster

Renhållningstaxan

Taxeberäkningen sker enligt den service som utförs på fastigheten.

I abonnemangen för villahushåll ingår 3 m dragväg. Kärlen ska vara placerade inom 3 m på tömninsdagen men övrig tid kan fastighetsägaren själv välja uppställningsplats.

Utökad service med hämtning 3,1-12,0 meter eller 12,1-20,0 meter in på fastigheten debiteras per kärl.

I abonnemang för flerfamiljsfastigheter ingår dragväg med 12 m. Utökad service med dragväg 12,1-20,0 meter debiteras per kärl.

Papperspåsar för matavfallsinsamling ingår i abonnemanget. Hämtningsställen hittar du här.

Renhållningen tillhandahåller förutom hämtning av kärlsopor även andra servicetjänster inom återvinning och avfallstransporter.

Renhållningstaxa . Länken öppnas i ett nytt fönster