Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Tätortsnära skog & natur

Naturområden och skog i nära anslutning till boendet är en viktig del för naturupplevelser och friluftsliv. Här ska barn kunna leka och bygga kojor, här ska du kunna plocka svamp, rasta hunden eller bara sitta ned på en stubbe en stund.

I Kristinehamns kommun finns flera fina tätortsnära skogsområden. Skogen kan se olika ut, allt från större sammanhängande skogsområden till små trädsamlingar insprängda i en stadsdel. Ibland fungerar skogen som buller och dammfång mellan en större väg och ett bostadsområde, ibland som vind- och insiktsskydd eller som en skärm mot ”fula” synintryck, som till exempel ett industriområde.

Den kommunala tätorts- och bostadsnära skogen är allmän platsmark, vilket betyder att den är till för alla. Det är inte tillåtet för den enskilde att använda skogen för eget bruk eller att göra upplag för till exempel ved, båtar eller virke. Det är heller inte tillåtet att kompostera avfall och ris på kommunens grönytor. Upplag och kompostering klassas som nedskräpning.

Mer information om de tätortsnära naturområdena hittar du i våra broschyrer om områdena, som du kan ladda ner här nedan, eller hämta på turistbyrån.

A9-området

Björkvallen

Djurgården

Tallunden

Varnumsviken

Kolla också in kartan med fler tips om naturområden i Kristinehamn

Skötsel av tätortsnära skog

I kommunens skötsel av den tätortsnära skogen ingår att upprätthålla skogens olika värden och att gynna den biologiska mångfalden gällande växter och djurliv.

När ett område har röjts färdigt körs virket och riset ut. Ibland måste vi vänta på att marken ska frysa till eller torka innan allt kommer bort och det är för att minska på markskadorna. En del ris lämnas kvar för att gå tillbaka till jorden som näring. Ibland lämnas ett träd kvar på marken och ett dött träd kan få stå kvar om det inte är farligt. Här kommer svampar och en massa insekter att frodas, en viktig länk i naturen.