Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Studiebesök reningsverket Kristinehamn, skolklasser, besök

Studiebesök Reningsverket

Vi tar gärna emot studiebesök för att visa vår verksamhet. Tänk på att vara ute i god tid med din förfrågan.

Vi välkomnar skolklasser (från åk 3 och uppåt), målet är att alla elever som slutar grundskolan ska ha besökt reningsverket.

Viktigt för miljön

Reningsverket är öppet för besök även för andra typer av grupper. Är ni intresserade av hur denna viktiga miljöverksamhet fungerar med biologisk rening av avloppsvattnet och att titta i laboratoriet, där analyser av vattenprover görs - Kontakta oss!

Så här går studiebesöket till

När du besöker oss får du både se hur reningsverket fungerar men också lära dig hur du själv kan bidra till en bättre miljö.

  • Samling i konferensrummet på reningsverket
  • Presentation av vår verksamhet. Filmvisning. Besök i reningsverket, en rundvandring som tar ca 30 minuter
  • Avslutande frågestund

Så här bokar du ett studiebesök

Alla besök måste förbokas och vi tar emot max 20 personer/grupp. Är gruppen större rekommenderar vi att ni delar in dem i två mindre grupper.

Besöket är kostnadsfritt och sker på dagtid om gruppen kommer från vår egna kommun.

Kontakta Processingenjör Lena Magnusson, telefon 0550-884 49 eller Verksamhetschef Jan Ternbom, telefon 0550-884 48. Du kan också maila in din förfrågan till Lena.magnusson@kristinehamn.se eller Jan.ternbom@kristinehamn.se

Varmt välkommen!

Tekniska förvaltningen