Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Städning & snöröjning

Kristinehamns kommun ansvarar för renhållning, underhåll och utveckling av gator, torg, parker och parkeringar. Tillsammans är det en yta på 1 700 000 kvadratmeter asfaltsbelagda ytor som ska ses över. Sommartid handlar det främst om att sopa gator, rensa dagvattenbrunnar, tömma papperskorgar och bekämpa ogräs. Vintertid handlar det om snöröjning och halkbekäpning.

Både städning och snöröjning är frågor som berör allmänheten och det är av stor vikt att alla hjälps åt i detta arbete för att det ska kunna göras så effektivt och bra som möjligt. Målet för verksamheten är i första hand att minimera olägenheter och åstadkomma en säker trafikmiljö men också att hålla en trivsam och vacker stad för allmänheten.

Har du synpunkter eller vill anmäla något som rör städning eller snöröjning är du välkommen att vända dig till tekniska förvaltningen.